Ingenieurskantoor voor stabiliteitsstudies en algemeen technisch advies voor de bouw.

Stabiliteitsstudies

Ontwerp & uitvoering

De stabiliteitsingenieur speelt ongetwijfeld een belangrijke rol in het bouwproces. Zijn werk garandeert de bouwheer dat het ontwerp van de architect niet alleen overeind blijft, maar ook geschikt blijft voor het beoogde doel.

De stabiliteitsingenieur betrek je beter in een vroeg stadium van het bouwproces. Hoe vroeger de stabiliteitsingenieur er bij betrokken wordt, hoe groter de impact van de studie kan zijn. Hij wordt er best al bijgehaald bij het opmaken van de allereerste schetsen, of zelfs al wanneer het eerste idee van een bouwproject gevormd is. Een ingenieur die met een brede blik meedenkt, kan en zal tijdens elke fase van het ontwerp in teamverband – met de architect, de bouwheer en de andere ingenieurs – helpen efficiënte en prijsgunstige opties en alternatieven voor te leggen. Hoe eerder in het ontwerpproces van die hulp gebruik wordt gemaakt, hoe groter de impact, want het is vroeg in het ontwerp dat de belangrijkste keuzes worden gemaakt. Keuzes met de grootste invloed op het eindresultaat. Het vergt een zekere investering, maar het ereloon van de ingenieur win je veelvoudig terug tijdens de bouwfase en nadien.

Elke stabiliteitsingenieur berekent uiteraard de fundering in functie van de draagkracht van de ondergrond, controleert dragende muren, dimensioneert vloeren en desgevallend kolommen en balken… Hij zorgt kortom vanzelfsprekend voor een veilige structuur. De stabiliteitsingenieur met een open geest houdt tegelijk ook rekening met aspecten van ergonomie, esthetiek, energiezuinigheid, milieu, veiligheid, snelheid van de uitvoering, enz. Crecocon vindt het belangrijk dat een project op die manier in zijn geheel bekeken wordt.

Ook bij renovatieprojecten blijven dezelfde bezorgdheden belangrijk en kan je op onze expertise rekenen. In dergelijk geval proberen we maximaal – voor zover zinvol, veilig en economisch rendabel – gebruik te maken van de bestaande elementen. De efficiëntste of goedkoopste oplossing is helaas niet altijd behoud of herstelling. Soms kan de "total cost of ownership" bij behoud hoger oplopen dan de kost om opnieuw te beginnen. De mogelijkheid van vervanging wordt daarom altijd overwogen.

Expertise & oplossing

CREOCON voert deskundigenonderzoeken uit met betrekking tot bouwkundige problemen, schadegevallen en geschillen. Maakt u zich wat zorgen over scheuren, verzakkingen of dergelijke in uw woning? We analyseren het gebouw en de plannen om de zwakke plek op te sporen. Vervolgens zoeken we naar de meest efficiënte en duurzame oplossing.