Ingenieurskantoor voor stabiliteitsstudies en algemeen technisch advies voor de bouw.

Over ons

Over Ingenieurskantoor CRECOCON

"ik ben ingenieur stabiliteit"... zeg ik als men me vraagt waar ik mee bezig ben. We doen de stabiliteitsstudies van gebouwen. Zorgen dat onze gebouwen stevig op hun benen staan. "Wat architecten tekenen, zorgen dat dat ook blijft staan, dat is onze taak", zeg ik wel eens, bij wijze van boutade. Maar dat klopt uiteraard niet.

Zorgen voor de stabiliteit is niet onze taak, maar slechts een conditio-sine-qua-non – een minimum minimorum. We beperken ons niet tot de structuur; we werken met bouwheer, architect, andere studiebureaus en aannemer mee aan het ontwerp van het volledige gebouw. Een brede blik houden is ons credo. Gebouwen die uitnodigen, waar mensen zich op hun gemak voelen, als vanzelf hun weg vinden, waar mensen graag werken en graag zijn, vlot realiseerbaar, duurzaam en toch betaalbaar, dat is ons streven.

Dat realiseren is mogelijk, mits men heel vroeg de ingenieur in het creatieve proces van ontwerpen betrekt. Dan wordt het interessant, en wordt die taak een missie en een passie. Dan ontstaat er een dynamiek die mensen doet samenwerken en meer laat bereiken. Hoe vroeger in het ontwerpproces die samenwerking tot stand komt, hoe groter de vrijheden zijn van elke ontwerper en hoe meer het eindresultaat zal beantwoorden aan ieders beoogde doel.

Tot mijn groot geluk delen heel wat mensen die visie op bouwen en constructie. Daardoor kan ik terugkijken op heel wat mooie realisaties en tevreden klanten en partners. Dit bevestigt dat het mogelijk is. Het creëren van efficiënte, economisch en ecologisch verantwoorde structuren.